Najmocniejsze podzespoły bazowe

Obecnie technologia użytkowa i urządzenia komputerowe czy multimedialne rozwijają się poniekąd dwutorowo. Pierwszy bardzo ważny dla jakości oferowanych produktów elektronicznych jest oczywiście postęp technologiczny, czyli nowsze i szybsze podzespoły bazowe, coraz mniejsze procesory czy kości pamięci RAM umożliwiają producentom telefonów...

Czytaj

Komputery stacjonarne i przenośne

Obecnie podział na komputery stacjonarne i przenośne jak najbardziej obowiązuje, ale już kwestią dość mglistą jest samo pojęcie komputera przenośnego. Na początku wielkiego boomu na laptopy smart fony ani tablety nie były jeszcze rozpowszechnione i dopiero procowano nad nimi w...

Czytaj

Era całkowitej cyfryzacji

Ostatnie lata to wielki przełom w segmencie nowoczesnych technologii. Kluczowe w aspekcie mijających lat okazało się przede wszystkim przeprowadzenie globalnej cyfryzacji. Jest ona rozumiana jako szeroki zakres działań prowadzących do zastąpienia procesów klasycznych, wykonywanych manualnie przez ludzi, na procesy cyfrowe,...

Czytaj